Obchodní podmínky a dodací lhůta

prodej-sena-baliku-logo-plavnicka

DODACÍ  PODMÍNKY A DOPRAVA  E-SHOPU

Vybrané zboží vám doručíme na uvedenou adresu od 2 do 7 pracovních dnů od vaší objednávky. Odesíláme od pondělí do středy, aby nebylo naše zboží znehodnoceno čekáním na depu.  Ke každé dodávce je připojen řádný daňový doklad. V případě, že se tento doklad v dodávce nevyskytuje, kontaktujte naší společnost a bude vám doručena jeho kopie.

 

Dodací lhůta

Vybrané zboží vám doručíme na uvedenou adresu od 2 do 7 pracovních dnů od vaší objednávky. Objednávky odesíláme od pondělí do středy.

Informace k jednotlivým objednávkám rádi poskytneme na mailu: hedvika@plavnicka.cz nebo telefonu +420 733 320 561.

Prodávající si vyhrazuje právo na případné storno objednávky, pokud je objednané zboží již vyprodáno. 

Možnosti zaslání:

- Česká pošta Balíkovna 79,-

- Česká pošta Balík do ruky, Balík na poštu 99,-

- PPL kurýr 149- Kč po České republice do 20 kg

- PPL kurýr 7,99 EUR na Slovensko do 20 kg

- Dobírka 69,-

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZASLÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉ ZEMĚ VÁM CENU ZA POSLÁNÍ RÁDI SDĚLÍME TELEFONICKY 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Objednávky přijaté naší společností jsou doručeny zákazníkovi do 7 pracovních dnů od data potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem. V případě, že zboží není momentálně skladem, informujeme zákazníka - telefonicky, nebo e-mailem.  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku ještě před tím, než potvrdí její převzetí dopravci. Pokud je zásilka zjevně poškozena musí ihned zkontrolovat obsah zásilky a přesvědčit se, zda je zboží v pořádku. V případě, že došlo k poškození zboží v zásilce, musí kupující trvat na sepsání reklamačního listu s přepravcem nebo odmítnout poškozenou zásilku převzít. Pokud zásilka nemá zjevné poškození obalu zvenčí, ale při rozbalení bude její obsah poškozen, je třeba, abyste neprodleně informovali přepravce o poškození obsahu a sepsali s nimi taktéž reklamační protokol. Reklamační lhůta  je 2 pracovní dny.

Pokud dojde k poškození, je kupující povinen neprodleně informovat naši společnost.

Záruka na zboží se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením a nesprávným skladováním. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců od převzetí zboží (kromě zákonem stanovených výjimek - týká se především krmiv).

Kupující musí prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u naší společnosti (Doklad o zakoupení).

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás e- mailem (je třeba uvést Vaše jméno, číslo kupního dokladu - faktury a název reklamovaného zboží), zároveň připište jakým způsobem chcete uplatnit nároky pokud bude zboží neopravitelné (vrácení peněz či výměna zboží). Dohodneme s Vámi další postup. Zákazník je povinen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zboží a po obdržení instrukcí z naší strany reklamované zboží neprodleně odeslat k nám. Zboží nezasílejte na dobírku.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní nákup zboží v místě prodávajícího): V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

V případě zájmu o výměnu či vrácení zboží (např. při koupi špatné velikosti) postupujte prosím takto:

Zboží zašlete na korespondenční adresu našeho logistického centra, uvedenou v rubrice kontakt. Pokud bude možné zašlete v původním obalu. Zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství. Při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží zejména při používání zboží jeho uvedení do původního stavu a v případě, že požadujete vrácení peněz složenkou také sazba dle ceníku České pošty. V případě vracení peněz převodem, není účtován žádný poplatek.

 

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě uplatnění rozporu s kupní smlouvou (ten může nastat v důsledku jiné než očekávané jakosti či účelu, vadnosti zboží, odlišnému množství...) uplatněném do 6 měsíců od převzetí zboží. U odstranitelné vady si můžete vybrat mezi opravou či výměnou věci, není-li vaše volba možná (oprava není možná/věc se již nevyrábí...) můžete si vybrat mezi slevou či odstoupením od smlouvy. V případě neodstranitelné vady si můžete vybrat mezi slevou (nebrání-li vada užívání věci), odstoupením či výměnou.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ:

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Uvedené postupy nejsou mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

 

Kontaktní a korespondenční adresa:

PLAVNICKÁ, s.r.o.

Březí 30
370 07 Kamenný Újezd
(u Českých Budějovic)

IČ: 05412269
DIČ: CZ05412269
banka: 2001675113/2010 (Fio banka)
spisová značka C 25256 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích